Samlet pris
Du har ingen varer i din indkøbskurv.
DK / EU

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

Senest opdateret 1. november 2018

d line er underlagt den til enhver tid gældende persondatalov og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. d line er i medfør af persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.

d line indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om interesser og vaner
 • Købshistorik
 • Transaktionsdata
 • Trafikdata om brug af internettet

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du gennemfører køb i webshoppen
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med os

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende saglige og forretningsmæssige formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af kundeforhold
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsføringstiltag
 • Besvarelser af dine henvendelser
 • Statistik og analyse

Vores legitime grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og d line. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.


Google Analytics  

Vi har anonymiseret din IP-adresse overfor Google, så du er anonym overfor Google når du besøger vores hjemmeside.

Ligesom de fleste hjemmesider bruger denne side Google Analytics (GA) til at spore brugeradfærd. Vi bruger disse data til at bestemme antallet af personer, som bruger vores hjemmeside, for bedre at kunne forstå, hvordan de finder og bruger vores hjemmeside og for at se deres rejse gennem hjemmesiden.  

Selvom GA registrerer data som din geografiske placering, enhed, internetbrowser og operativsystem, identificerer ingen af disse oplysninger dig personligt til hverken Google eller os. GA registrerer kun din IP-adresse i anonymiseret form. 

GA gør brug af cookies, hvis detaljer findes i Googles udviklingsguider. Vi har valgt, at besøgshistorikken på vores hjemmeside ikke udløber.

Deaktivering af cookies i din internetbrowser forhindrer GA i at spore dine besøg på sider på denne hjemmeside. 

Få flere oplysninger i Google Analytics privatlivspolitik


Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilbagekaldelse af samtykke/udmeldelse

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet og vi vil herefter slette dine personoplysninger du kontakte os på support@dline.com.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører beliggende i Danmark, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

Oplysningerne kan endvidere overlades til og behandles af samarbejds-partnere i forbindelse med administration af kundeforhold og markedsføring samt til transportører til brug for levering af varer.

Dine personoplysninger vil derudover blive videregivet til betalings-formidleren Bambora, når du gennemfører et køb i webshoppen på shop.dlin.com. Bambora er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er Bambora ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informations-sikkerhed: vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine person-oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger: du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på support@dline.com.

Du har ret til at få personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret eller kræve begrænsning af behandlingen

Du kan til enhver tid få berigtiget urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke kan behandle dine oplysninger på et andet grundlag. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har derudover også i visse tilfælde ret til at få blokeret dine person-oplysninger eller kræve begrænsning af behandlingen.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ændring af retningslinjer

d line forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for "senest opdateret" øverst på siden.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte support@dline.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her.

Privatlivspolitik d line

Kundeservice

Brug for hjælp?

 

Vores kompetente medarbejdere er klar til at assistere ved enhver udfordring, og med et højt, fagligt niveau og servicemindet tilgang, garanterer vi en ekstraordinær god kundeoplevelse hver gang.

Vores telefoner er åbne mandag til fredag mellem kl. 09:00-15:00.

Ønsker du at kontakte os uden for telefonisk åbningstid, kan du altid sende en mail til support@dline.com. Vi svarer inden for 24 timer. 

 

Telefon:

72 17 01 38

 

E-mail:

support@dline.com

d line kundeservice